Huvudmeny

Kalendarium

Ändra filtrering

Nu visas händelser som matchar följande filtrering :
SIIR


Sökresultat:

Handelslabbet - Fokusgruppsdiskussion

En av SIIR:s forskare genomför intervjuer med en grupp personer i diskussionsform för en studie för...

Handelslabbet - Fokusgruppsdiskussion

En av SIIR:s forskare genomför intervjuer med en grupp personer i diskussionsform för en studie för...

Handelslabbet - Almi Företagspartner i Jönköping

Besök av Almi Företagspartner i Jönköping

SIIR/Handelslabbet - Qamcom

Möte med Johan Lassing, Qamcom samt besök i Handelslabbet.

Handelslabbet - Fokusgruppsdiskussion

En av SIIR:s forskare genomför intervjuer med en grupp personer i diskussionsform för en studie för...

Handelslabbet - professor Christoph Laroque

Besök av gästprofessor Christoph Laroque, Westsächsische Hochschule Zwickau, Tyskland

Handelslabbet - Textilekonomer

Studenter från textilekonomutbildningen besöker labbet för en presentation inför uppsatsskrivning.

Handelslabbet - Textilekonomer

Studenter från textilekonomutbildningen besöker labbet för en presentation inför uppsatsskrivning.

SIIR - D-Congress 2017

SIIR ansvarar för den akademiska scenen på D-Congress 2017 - en Nordisk mötesplats för digital...