Snabbnavigation:

Malin Sundström, forskare vid SIIR

2018-05-09

Morgondagens digitala konsument och butiksformat

Svenska handelsföretag behöver insikter om att digitaliseringen påverkar kundbeteende och handelsformat. Detta var syftet med SIIR:s föreläsning på Västsvenska Handelskammaren den 26 april, då Malin Sundström presenterade forskning om handelns digitalisering och konsekvenser för butiksformat och kundlojalitet.

Principerna om digitalisering innebär att allt som kan digitaliseras troligen kommer att digitaliseras. Och allt som digitaliseras kan kopieras, vilket leder till att allt som kopieras också sjunker i värde. Det innebär således att företag ständigt måste ifrågasätta det levererade kundvärdet och arbeta på att förbättra det. Inte en gång per år eller en gång per månad, utan dagligen. En digitaliserad värld innebär också att konsumenten blivit global och har hela världen som marknad. Allt finns...

Följ Handelslabbet på Instagram

Digital shopping area

Om Handelslabbet

Handelslabbet är ett testlaboratorium och en del av SIIR-Swedish Institute for Innovative Retailing.

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Labbet skapades 2013.

Övergången till det digitala samhället utgör en stor samhällsförändring och är en transformation som handeln inte bara påverkas av utan också bidrar till. Med internets inträde har handeln fått ett allt större inslag av nya affärsmodeller och handelsformer där digitalisering spelar än större roll. Smarta mobiltelefoner gör t ex. att internet idag integreras i allt högre utsträckning med fysiska butiker och gränsen mellan vad som tidigare kategoriserats som e-handel och fysisk butikshandel blir otydligare och i många fall, ointressant. I varje fall för konsumenten som förutsätter att handelsföretagen agerar på liknande sätt, oavsett vilken inköpskanal som väljs. Fler och fler konsumenter använder idag också de smarta mobiltelefonerna och läsplattorna i samband med både köp och konsumtion och skaffar sig många gånger ett kunskapsövertag. Digitaliseringen påverkar således handeln i allt högre takt och utmaningarna är många. Bl.a. kommer förändringen att få betydelse för kundmöten, tjänsteutbud, distribution och leverans, handelsplatser, städer och arbetsplatser.

För att möta en sådan utmaning och samtidigt försäkra att aktiviteterna inom ramen för Handelslabbet vilar på vetenskaplig grund, ska verksamheten utvecklas och prövas. Vi håller workshops med handelsföretag där krav och forskningsbehov belyses. Vi har byggt upp ett laboratorium där pilotprojekt och olika experiment genomförs. 

Genom att skapa ett labb för handel, skapas möjligheter för regionens företag att i samverkan med akademin finna innovativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar. Vi tror att samsyn och samverkan mellan flera aktörer är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Inom ramen för handelslabbet har vi byggt ett innovationskluster av handelsföretag från Sjuhäradskommuner och nationellt.

Är du intresserad av ett samarbete? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vi är intresserade av samarbete med Handelslabbet

Samtycke till insamling av personuppgifter: