Snabbnavigation:
Foto: Johanna Jahnstedt

2017-04-13

Studenter med fokus på hållbarhet

Varje termin väljer ett antal studenter att använda sig av Handelslabbet när de skriver sitt examensarbete.

Möt Johanna och Ellinor som studerar på masternivå och är i uppstarten av sitt examensarbete om kommunikation kring hållbarhet till konsumenter, Syftet är att förstå hur hållbarhetsinformationen effektivt kommuniceras så att konsumenten förstår. 

En person som tar mått på en annan person

Testverksamhet


Intresserad av vilken typ av tester vi genomför?

Två personer i testmiljö

Aktiviteter i labbet


Läs om våra aktiviteter i handelslabbet


Digital shopping area

Om Handelslabbet

Handelslabbet är ett testlaboratorium och en del av SIIR-Swedish Institute for Innovative Retailing.

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Labbet skapades 2013.

Övergången till det digitala samhället utgör en stor samhällsförändring och är en transformation som handeln inte bara påverkas av utan också bidrar till. Med internets inträde har handeln fått ett allt större inslag av nya affärsmodeller och handelsformer där digitalisering spelar än större roll. Smarta mobiltelefoner gör t ex. att internet idag integreras i allt högre utsträckning med fysiska butiker och gränsen mellan vad som tidigare kategoriserats som e-handel och fysisk butikshandel blir otydligare och i många fall, ointressant. I varje fall för konsumenten som förutsätter att handelsföretagen agerar på liknande sätt, oavsett vilken inköpskanal som väljs. Fler och fler konsumenter använder idag också de smarta mobiltelefonerna och läsplattorna i samband med både köp och konsumtion och skaffar sig många gånger ett kunskapsövertag. Digitaliseringen påverkar således handeln i allt högre takt och utmaningarna är många. Bl.a. kommer förändringen att få betydelse för kundmöten, tjänsteutbud, distribution och leverans, handelsplatser, städer och arbetsplatser.

För att möta en sådan utmaning och samtidigt försäkra att aktiviteterna inom ramen för Handelslabbet vilar på vetenskaplig grund, ska verksamheten utvecklas och prövas. Vi håller workshops med handelsföretag där krav och forskningsbehov belyses. Vi har byggt upp ett laboratorium där pilotprojekt och olika experiment genomförs. 

Genom att skapa ett labb för handel, skapas möjligheter för regionens företag att i samverkan med akademin finna innovativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar. Vi tror att samsyn och samverkan mellan flera aktörer är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Inom ramen för handelslabbet har vi byggt ett innovationskluster av handelsföretag från Sjuhäradskommuner och nationellt.

Är du intresserad av ett samarbete? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vi är intresserade av samarbete med Handelslabbet