Snabbnavigation:
Två personer som tittar på kläder

Aktiviteter hösten 2013

Under hösten 2013 prövar vi ett antal piloter med fokus på hur tekniska lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande.

Verksamhet i labbet hösten 2013

 • Test av olika tekniker för beslutsstöd i online och offline-kontext (RFID, QR, eye-tracking)
 • Användarvänlighet och användbarhet (online, men även offline)
 • Förståelse och förslag på verktyg som underlättar ”känslan” av en produkt i online-miljö

Verksamheterna grundar sig i kunskaper om köpbeslut och vilka typer av beslutsstödsystem som underlättar för konsumenten. Det handlar också om hur miljön kan inspirera samt hur online och offline miljöer kan kommunicera trovärdighet. Flera av projekten som ska genomföras syftar till att förstå hur en offline-kunden kan bli en online-kund. I Handelslabbet kommer också beredas möjligheter för företag att under hösten arrangera ”kundträffar”. Det innebär att företag bjuder sina kunder till labbet för att se och inspireras.

Deltagande företag

Det finns flera företag som ska delta i verksamheten och pilotstudierna under hösten 2013. Bland dessa kan nämnas:

 • Hemtex
 • Ellos
 • Stayhard
 • Milook of Sweden
 • Staples
 • Hööks
 • Ateam
 • Strålfors
 • SIBA
 • Resalatt.nu

Företag som deltar via forskningsprojektet om Framtidens Business Intelligence är:

 • ICA
 • Willys

Andra aktiviteter

Tillbaka till Aktiviteter 2014 och Aktiviteter 2015