Snabbnavigation:

Aktiviteter 2014

Grön knapp med T-shirt

Produktinformation om miljöeffekter

Tre experimentgrupper som får samma uppdrag: köp en herrskjorta i present till en nära anhörig och välj en så miljövänlig produkt som möjligt. I testet gavs olika informationsmöjligheter till kunderna.
Grupp ett läste informationen som fanns i plaggen. Grupp två fick utökad information via RFID och informationsdisken. Grupp tre fick utökad information och samtidigt också ett högre pris på produkten.

Syftet var att ta reda på ifall det finns ett kundvärde i miljöinformationen om produkter och har värdet ett monetärt pris?

Forskare: Lisbeth Svengren-Holm och Malin Sundström


Hand som pekar på skärmUpplevelser i butik relaterat till tekniska innovationer

Masterstudenter från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har deltagit i ett projekt som handlade om att mäta graden av upplevelse i en butik där det inte finns några tekniska innovationer och jämfört med en butik där tekniska innovationer är en del av upplevelsen. Mätningen gjordes med hjälp av pulsklockor för att mäta upplevelsen rent fysiskt samt enkätfrågor.

Läs deras masteruppsats

Handledare: Professor Lena Mossberg vid Handelshögskolan


Bildens betydelse vid e-handel

Via eye trackingtester och enkätfrågor har vi undersökt hur viktig produktbilden är i relation till produktinformationen som visas i en web-butik.
Vilken typ av information vill kunden ha vid val av produkt? Denna undersökning kommer att följas upp av ytterligare en under början av 2015.

Forskare: Malin Sundström


E-handelstester

Bildskärm med eyetracking

Under året  har vi arbetat med att ta reda på hur e-handelskunden uppfattar olika webbutiker, vad de tittar på, vilka verktyg som hjälper kunden att välja, hur en bra check-ut ska se ut samt hur webbutiker lyckas förmedla sin vision.

Forskare: Malin Sundström och Jenny Balkow


Köp av komplexa produkter

Fönster med röd gardin

En studie som genomförs under våren 2014 i Handelslabbet handlar om att ta reda på vilken typ av information som kunden vill ha för att känna sig trygg i ett köpbeslut när produkten uppfattas som svår eller komplex.

Det kan till exempel handla om köp av gardiner med olika upphängningsanordningar, köp av utrustning som ska monteras på ett särskilt sätt, eller produkter som är särskilt viktiga att de används på rätt sätt för att fungera etc. Studien har också som syfte att undersöka huruvida kunder vill ha personlig information och råd när det gäller komplexa produkter, om kunder uppfattar att digitala verktyg kan ge trovärdig information eller om information kan vara både personlig och icke-personlig.

Studien genomförs av: Tanja Olsson (Staples) och Anna Bengelsdorff (Ellos)

(Foto från www.ellos.se)


Påverkande budskap
i tryckt reklam

Reklam-ordEn studie som genomförts under våren 2014 i Handelslabbet handlar om ganska klassisk reklamforskning. Vi jämförde två olika tryckta reklamblad där konsumenten fick titta på reklamen (valfri tid) och ögonrörelserna registrerades via eye tracking. Efteråt ställdes frågor om reklamen (avsändaren, vad gjordes det reklam om, hur uppfattades erbjudandet, vad kostade produkterna etc).

Vi hade två olika testgrupper, där grupperna fick se på nästan likadana annonser. Den enda skillnaden var att på den ena annonsen hade vi lagt till några ord som beskrev respektive erbjudande. Det finns många skäl att tro att ganska enkel reklam påverkar konsumenten, och i det här testet ville vi se om så var fallet.

Forskare: Malin Sundström, Anita Radon och Jenny Balkow.


Andra aktiviteter

Tillbaka till Aktiviteter 2013 och Aktiviteter 2015