Snabbnavigation:

Aktiviteter 2015

Här nedan listas några av de aktiviteter som genomförts 2015.

3D Bodyscanning

Bild av virtuell avatar

Kläders produktutveckling kan redan idag ta hjälp av 3D visualisering. Skulle denna visualisering kunna användas för att hjälpa kunder välja rätt storlek och avgöra vilka kläder som passar eller ej? Detta kommer att studeras genom en studie i höst.
Testpersonerna kommer vid första tillfället att scannas i en 3D body scanner och svara på några frågor.  Vid andra tillfället ser testpersonerna sin avatar (inskannad kroppsfigur) iklädd olika plagg i varierande storlekar. Från dessa 3D illustrationer väljer personen vilken storlek som hon uppskattar passar henne bäst. Därefter går testpersonen in i fotostudion där hon får ta på sig kläderna i samma utvalda storlekar och 2½D fotograferas. Hon blir också ombedd att välja den storlek som hon tycker passar bäst.

Läs artikel om testet

Film om hur 3D-scannern fungerar

Forskare: Niina Hernandez


Kvinna som håller en smartphone mot en stor skärm

Kunders skäl att vilja använda en e-handelsenhet i butik

Studien genomförs i två steg. Genom intervjuer/samtal via två olika fokusgrupper som leds av en forskare samt genom fysiska tester av mobil e-handel i butiksmiljö.

Forskare: Malin Sundström


Bildens betydelse vid e-handel

  Kvinna vid en datorskärmEn fortsättning på studie som påbörjades hösten 2014.

  Webbens utseende och uttryck för att inspirera och styra
  besökaren. Eyetrackingtester designade för att mäta
  uppmärksamhet (t.ex. namn, bild, färg och form). 

  Forskare: Malin Sundström


Konsumentens köpresa och kundvänliga betalningslösningar

Grupp av männsikoe som diskuterar

Är det självklart att en bra och kundvänlig betalningslösning är en som leder till att kunden kan avsluta sitt köp? Kan det finnas andra variabler som spelar in och påverkar upplevt kundvärde?

Det handlar inte bara om att konvertera besöket till ett köp utan om att också ta hand om kundens upplevelse när betalningen ska göras och när betalningen är gjord.

Studien väntas ge kunskap om kundernas behov och vilka anpassade tjänster som kan tas fram och som ger kunderna ett upplevt värde och fyller ett behov.

Forskare: Anita Radon, Stavroula Wallström


Konsumentens uppfattning om en webbsidas layout

Eyetracking-tester i syfte att testa varianter av layout och hur det påverkar kundens val vid besök i webbshop.

Ansvarig: Lisa Karlsson, Hemtex


En man som tittar på skjortor i butiksmiljöAutomatiska rekommendationer av produkter i butik 

Om du surfat på Internet eller handlat från en webbutik har du garanterat fått en automatiskt genererad rekommendation. När du handlar i en butik ute på stan är det betydligt mer sällsynt att du får en sådan rekommendation.
Genom ett experiment och en enkätundersökning väntas studien ge kunskap om hur automatiskt genererade produktrekommendationer kan utföras i en fysisk butik och hur kunder uppfattar dessa rekommendationer. Syftet är att ta reda på om det går att skapa mervärde för kunder och butiksägare genom att införa rekommendationssystem i butik.


Studentprojekt.
Handleds av Rikard König.

En person som tittar på en datorskämr via VR-glasögonShopping i virtuella butiker med Oculus Rift

Studien undersöker intressenivån hos allmänheten rörande shopping virtuellt, där kunden använder sig av ett Virtual Reality-Headset (Oculus Rift) för att få tillgång till produkter. En jämförelse kommer att göras mellan fysiska och virtuella produkter och vilken typ av produkter som skulle lämpa sig bäst att handla virtuellt.

Studentprojekt. Handleds av Carina Hallqvist.


En person som mäter med måttband runt en annan personMasterstudie om kunders kroppsuppfattning

Hur väl känner kunden till sin egen kropp och hur påverkar det online-handel? Studenter från Masterutbildningen i textilt management med inriktning mot fashion management, samlade in underlag till sin masteruppsats i Handelslabbet.
Studien bestod av två delar: en första del med manuella mätningar och en andra del där högskolans 3D body scanner användes. Det genomfördes dessutom omfattande djupintervjuer med testpersonerna.
Bodyscannern användes för att testa riktigheten av de manuella mätningarna jämfört med de digitala mätningarna. Det blev också en hjälp för testpersonerna att bättre visualisera sin kropp, i jämförelse med bilden de hade av sig själva.

Intervju med studenterna

Studentprojekt. Handleds av Jenny Balkow.


Andra aktiviteter

Tillbaka till Aktiviteter 2013 och Aktiviteter 2014