Snabbnavigation:

Aktiviteter 2016

Här nedan listas några av de aktiviteter som genomförts 2016.

Eye trackingtestFashion Consumer behaviour

Masterstudenter från programmet "Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management" gör en pilotstudie med hjälp av eye tracking, om "Attention to ads", d.v.s. hur mycket information uppmärksammar konsumenten vid en snabb blick på en annons eller produkt.

 


Skärmavbild av webbsida med färgmarkeringarÖkad kundinsikt via text och bild på en webbsida

Hur ökas kundinsikten, främst vad gäller hur kunder använder och tittar på en webbsida. Studien undersöker hur produkterna visas bäst, hur kan kunden attraheras att klicka på utvalda produkter samt hur ska företaget arbeta med att skapa uppmärksamhet på sin webbsida.

Forskare: Malin Sundström


En studie om köp av hemtextilier

Studien genomförs via fokusgrupper där en forskare diskuterar
med en grupp testpersoner (konsumenter) om köpresan runt inköp av hemtextilier.

Forskare: Sara Hjelm Lidholm


Man som tittar på en datorskärmBanner som annonsform

Hur ställer sig generation Y, som vuxit upp med teknikens utveckling, till banner som marknadsföringsmetod? Studie om hur konsumenter visuellt registrerar banners på Internet och om placering och utformning av innehåll är av betydelse för detta samt undersökning om konsumenters inställning till banners.  

Studentprojekt (länk till examensarbetet)


Kvinna som håller en smartphone mot en datorskärmKonsumentens möte med teknologi i butik - den digitaliserade köpprocessen

En studie om hur teknologi i en fysisk modebutik kan påverka konsumenters köpprocess och förändra den personliga servicen. Test om hur den fysiska butikens servicenivå förenar de teknologiska instrumentens effektiva informations- och kommunikationsmöjligheter.

Studentprojekt (länk till examensarbetet)


Grupp av personer som sitter runt ett bord och tittar på en tv-skärmDoors or no doors: Consumers’ Behaviour and Experiences when Purchasing Chilled Food in Supermarkets

Fokusgruppsintervjuer med grupper i olika åldrar. Förståelse för konsumenters attityder, beteenden och upplevelser när det gäller kylda produkters synlighet och tillgänglighet i livsmedelsbutiker.

Det finns en rädsla bland butiksägare att dörrar kommer att ha en negativ effekt på mängden kyld mat som kunderna köper, främst på grund dörrarna kunde göra maten mer svåråtkomlig och svårare att se på grund av lägre synlighet genom stängda dörrar. Introduktion av dörrar utgör en utmaning och ställer nya krav på återförsäljare, men det kan också skapa nya möjligheter.

En studie i samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Forskare: Ulla Lindberg


Andra aktiviteter

Tillbaka till Aktiviteter 2013, Aktiviteter 2014 och Aktiviteter 2015