Snabbnavigation:

Student i Handelslabbet

Handelslabbet är en forskningsmiljö som är öppen för högskolans studenter.

I Handelslabbet bedrivs alla typer av forskning och vi välkomnar studenter att använda labbet, bl a  i sina examensarbeten.

Kan vem som helst få använda Handelslabbet för studentprojekt?

- För att få använda Handelslabbet krävs att labbmiljön tillför något i ditt arbete samt att det finns ledig tid i labbet. Bokningen görs av handledaren och prövas från gång till gång, säger Camilla Carlsson, koordinator i labbet.