Huvudmeny

Vill du vara med i en intervjustudie 

Jag heter Anita Radon och är verksam som forskare i SIIR vid Högskolan i Borås. De tio frågor som jag här ställer är tänkta att användas för att rekrytera lämpliga intervjupersoner till en undersökning. Om din profil stämmer in med den profil jag söker så kommer jag att kontakta dig för deltagande i en intervjustudie. Hoppas du har lust att besvara dessa frågor. Tack på förhand. /Anita

PuL - Personuppgiftslagen

Du förbinder dig inte att ställa upp som testperson i och med anmälan. Vi kontaktar dig när du lämnat uppgifterma och du får själv avgöra om du vill ställa upp. Du kan när som helst avanmäla dig från testregistret genom att maila till siir@hb.se

Nedan lämnade uppgifter kommer att behandlas i en databas som SIIR och Handelslabbet samt högskolans personuppgiftsombud har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter om kontaktperson blir sökbar. Sökningar kommer att ske i databasen i samband med testverksamhet vid SIIR.
Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till annan part. 

Rekrytering fokusgrupp

Är du man eller kvinna?
Hur bor du för närvarande?


Hyr eller äger du din nuvarande bostad?


Tror du att du inom två år kommer att genomföra en stor förändring av ditt badrum (exempelvis bygga nytt badrum, renovera ditt badrum eller installera nya produkter så som toalett och handfat?)