Huvudmeny

Interiör

Vår forskning visar att den omgivande miljön och interiören påverkar alla som vistas på ett intensivvårdsrum.

Komplexitet och harmoni

För patienter som erhåller lugnande och sederande läkemedel innebär detta att å ena sidan att de förnimmer den omgivande miljön och å andra sidan kan de inte fullt ut orientera sig till tid, plats och rum. Därför blir allt som finns i rummet och omger patienters närmaste omgivning betydelsefulla aspekter som påverkar hur och i vilken grad patienter upplever sig ha kontroll.

Att vårdas i en lugn och harmonisk miljö minskar oro och stress och ger följaktligen ökad trygghet, då det råder kaos i livet. Interiörer och objekten och personliga föremål ger platsen en identitet och omvandlar den från en anonym plats till att vara en just den speciella patientens plats, en personlig plats. Miljön och interiören är också avgörande för närståendes närvaro och det stöd som de kan erbjuda patienten under vistelsen.

Komplexiteten med intensivvårdsrummet ställer höga krav på hur dessa platser ska vara utformade för att säkerställa kraven på en god och säker vård.

Den mörka sidan av designtänkande

Att vara fastspänd, inlåst - eller båda - i institutionella miljöer, såsom intensivvårdsavdelningar (IVA) och häkten, innebär ett annorlunda sätt att vara människa. Detta kan vara avgörande för interaktionen med omgivningen, saker och även andra mänskliga varelser runt. Till exempel:

- Hur kommer det sig att personer på IVA vaknar upp från inducerade koman förvirrade och skrämda, helt övertygad om att de har blivit rånade på allt de äger och tvingats gå längs gatan - helt nakna - medan människor försöker gripa tag i deras armar och ben och dra dem i alla riktningar, och när de försöker skrika finns det ingen som hör. Som om människor omkring dem var upptagna med att tala med varandra på ett språk som inte går att förstå.

- Eller, vad gör det möjligt för människor i häkte att avsluta sina liv genom att stoppa en strumpa i halsen och därmed kväva sig?

Att designa för dessa olika sätt att vara innebär ett helt annat sätt att tänka. Genom doktorandstudier utvecklades en kritisk designmetod, det vill säga den "mörka sidan" av designtänkande som ska belysa det aktuella läget för IVA och fängelset för att uttrycka vad dessa institutioner kan och bör vara imorgon. Att tänka på detta sätt redan i planeringen av framtida intensivvårdsavdelningar och häkten ger designers, arkitekter och ingenjörer ett fantastiskt verktyg för att säkerställa att den slutliga utformningen uppfyller behoven hos dem som lever i miljön, det vill säga patienter och fångar.