Huvudmeny

Ljud

Ljudet inom intensivvården- vad innebär det för patienten?

Eftersom vår omvärld konstant uttrycker ljud av olika slag är det omöjligt att inte involveras i de omgivande ljuden. Det innebär att alla, ung som gammal, frisk som sjuk, dagligen behöver relatera till ljud i någon form.

Inom intensivvården möts den svårt sjuke patienten av en ljudmiljö som till stora delar skiljer sig från den som vanligen omger oss vilket ställer höga krav på en redan skör och utsatt individ. Hög aktivitet dygnet runt, en hög bemanning och teknisk utrustning leder till en ljudmiljö inne i patientrummet på intensivvårdsavdelningen som karakteriseras av höga ljudnivåer och ständigt återkommande ljud.

Forskningen i det här projektet fokuserar därför på patientens perspektiv, d.v.s. hur är det och vad innebär det att vara svårt sjuk och vårdas omgiven av höga ljudnivåer och störande ljud? Kan ljudmiljön förbättras och hur påverkar det då patienten?