Huvudmeny

Ljus

Belysningen är en viktig del av miljön vilken antingen stödjer eller stör patientens dygnsrytm.

Dagsljuset och belysningen då den används på ett stödjande sätt synkronisera dygnsrytmen, där sömn och vakenhet är den tydligaste rytmen. Patienter vårdade på IVA lider ofta av störd sömn och dygnsrytm samt riskera att utveckla IVA-dilerium.

I ett försök att stödja patientens dygnsrytm och hälsa installerades en belysningintervention i ett patientrum. Det var en automatiskt styrd ljusanläggning vars uppgift var att efterlikna dagsljuset i dess placering, styrka och färg.

Patienter tillfrågades både i frågeformulär och i intervjuer angående deras erfarenheter av ljusmiljön. De flesta var nöjda med belysningen. Det var ett skönt, uppiggande ljus som var stödjande för dygnsrytmen.