Huvudmeny

Aktuellt RSS


Temadagar om välbefinnande och intensivvård

Det nordiska forskarnätverket för forskare inom intensivvård (NOFI) hade sina årliga temadagar i Rikshospitalets auditorium Köpenhamn den 13-14 april...


Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård

Nätverket för forskare inom intensivvård har under två dagar 26-27 november haft konferens vid Högskolan i Oslo. Teman var intensivvård till barn...


Kongress för anestesi – och intensivvårdssjuksköterskor

Marie Engwall, Lotta Johansson och Isabell Fridh föreläste om ljus, ljud och anhörigas behov i intensivvårdsmiljön på året kongress för anestesi –...


Konferens vid University of Exeter

Berit Lindahl och Isabell Fridh medverkade med referee-granskad poster vid konferensen “Researching Complex Interventions in Health: The State of the...


Hon ser vården ur patientens perspektiv

På Södra Älvsborgs Sjukhus finns det sedan 2010 en ny typ av intensivvårdsrum, även kallat IVA-rum. De senaste tio månaderna har två forskare från...


Vårdmiljö och etik i fokus under temadagar inom intensivvård

Vad betyder intensivvårdrummet för vårdande och välbefinnande? Hur påverkar ljud och ljus? På torsdag och fredag är det NOFI temadagar på Högskolan i...


Snabbare frisk i rätt vårdmiljö?

Under 2014 har tre doktorander under ledning av Berit Lindahl, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, studerat hur faktorer som ljud, ljus och...