Huvudmeny

Aktuellt RSS


Doktorander på lärorikt utbyte

Doktoranderna Fredrika Sundberg och Åsa Israelsson-Skogsberg har varit på Erasmusutbyte med Brighton University. Bland annat deltog de med varsin...


Temadagar om välbefinnande och intensivvård

Det nordiska forskarnätverket för forskare inom intensivvård (NOFI) hade sina årliga temadagar i Rikshospitalets auditorium Köpenhamn den 13-14 april...


Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård

Nätverket för forskare inom intensivvård har under två dagar 26-27 november haft konferens vid Högskolan i Oslo. Teman var intensivvård till barn...


Kongress för anestesi – och intensivvårdssjuksköterskor

Marie Engwall, Lotta Johansson och Isabell Fridh föreläste om ljus, ljud och anhörigas behov i intensivvårdsmiljön på året kongress för anestesi –...


Konferens vid University of Exeter

Berit Lindahl och Isabell Fridh medverkade med referee-granskad poster vid konferensen “Researching Complex Interventions in Health: The State of the...


Hon ser vården ur patientens perspektiv

På Södra Älvsborgs Sjukhus finns det sedan 2010 en ny typ av intensivvårdsrum, även kallat IVA-rum. De senaste tio månaderna har två forskare från...


Vårdmiljö och etik i fokus under temadagar inom intensivvård

Vad betyder intensivvårdrummet för vårdande och välbefinnande? Hur påverkar ljud och ljus? På torsdag och fredag är det NOFI temadagar på Högskolan i...


Snabbare frisk i rätt vårdmiljö?

Under 2014 har tre doktorander under ledning av Berit Lindahl, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, studerat hur faktorer som ljud, ljus och...