Huvudmeny

PreHospenkonferens 2016 - Where all care begins

Den 7:e PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård arrangerades på Högskolan i Borås 9–11 mars 2016.

För att se inspelningar från några av konferensens keynoters, klicka här (extern länk).

Vi vill tacka alla våra konferensdeltagare, och i synnerhet våra presentatörer, för en givande konferens!

For information about this conference in English, please click here!

PreHospenteamet via
Lotta Dalheim Englund, akademichef, Angela Bång, docent, sektionschef och Birgitta Wireklint Sundström, docent

Nyheter


Kristina Lundberg

Sjukvårdare upplever dubbla lojaliteter

Svensk sjukvårdspersonal som deltar i internationella militära insatser tänjer på lojaliteten gentemot sjukvårdsetiken.

Magnus Hagiwara

Test av nya IT-lösningar för strokepatienter i ambulanssjukvård

Kan nya och bättre IT-lösningar bidra till att strokepatienter får snabbare och säkrare diagnos och vård?


Risker i akutsjukvården - ett av PreHospenkonferensens teman

Professor Brian Maguire från Australien är en av huvudtalarna på PreHospenkonferensen. Han kommer att tala om ambulanssäkerhet.


Vad krävs av vården i katastrofsituationer?

En av huvudtalarna berättar mer om temat för årets PreHospenkonferens 9-11 mars: Sjukvård i kris, krig och katastrofsjukvård.

Till nyhetsarkivet