Huvudmeny

Science Park Borås

Science Park Borås är ett gränssnitt mellan forskare, företag och samhällets aktörer och en kreativ och innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till regionen.

Uppdraget är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter. Detta sker dels genom att fysiska och kreativa mötesplatser tillhandahålls, dels genom att aktivt och på ett kvalificerat sätt bidra till att utveckla regionens innovationssystem.

Starka innovationsnoder är en del av det moderna samhällets infrastruktur för hållbar tillväxt. De fungerar som katalysatorer för små- och medelstora företags innovationsförmåga, samt för regional och nationell industriell och institutionell förnyelse i en globaliserad värld.

Utifrån industrins, forskningens och politikens villkor, kommer Science Park Borås bidra till att skapa lösningar på samhällsutmaningar och den långsiktiga politiska visionen för regionen; det goda livet och klimatneutral region.