Huvudmeny

Organisation

Högskolan i Borås är huvudman i Science Park Borås och intressenter är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sjuhärads kommuner och näringsliv. Chef för Science Park Borås är Erik Bresky.

I styrgruppen sitter:

John-Rune Nielsen, ordförande, vice vd och affärsutvecklingsdirektör SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Svante Stomberg, vice ordförande, kommunchef Borås Stad

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Lena Brännmar, förbundsdirektör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Anders Glemfält, näringslivschef Borås stad

Niklas Hedin, vd Centiro

Bosse Johansson, vd Swedbank Sjuhärad

Hanna Lassing, vd Kanico

Haleh Lindqvist, kommunchef Marks kommun

Mikael Löfström, akademichef Högskolan i Borås

Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamns kommun

Catrin Wirfalk, koncernchef Speed Group AB

Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus

Erik Bresky, Vd, chef Science Park Borås, Högskolan i Borås