Huvudmeny

Vision

Science Park Borås ska bidra till att verkställa visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västra Götaland.

Målsättning

Initiera 3 strategiska projekt under perioden 2016-2018.

Bidra till ett tydligt och framgångsrikt innovationssystem med tydliga roller för de olika aktörerna. Respektive aktör ska öka sin måluppfyllelse och öka extern finansiering för respektive verksamhet.

Utveckla kompetens inom cirkulär ekonomi och delad ekonomi utifrån befintliga styrkeområden. Exempel. Produktion, produkter, finansiering och tjänster.