Huvudmeny

Nyheter RSS


Intresserad av Gephi och nätverksanalys?

Vi anordnar en workshop med Mathieu Jacomy from Sciences Po | médialab Paris, som är en initiativtager till verktyget Gephi som används vid...


Nätverksträff 17-18 november

Under dagarna 17-18 november sammanstrålade sjutton deltagare från fem olika länder representerande åtta olika organisationer (både...