Huvudmeny

FoU-projekt

CVS utvärderar Västra Götalandsregionens politiska organisation

Högskolan i Borås genom Centrum för välfärdsstudier får huvudansvaret för att ta fram en gedigen utvärdering och analys av den politiska organisationen. Beslutet togs i Regionstyrelsen tisdagen 3 november. 

Utvärderingen ska pröva hur den nuvarande organisationen lever upp till de mål som sattes när Västra Götalandsregionen bildades och hur väl dessa svarar upp mot dagens krav på politisk styrning.

Läs en längre nyhetsartikel om CVS utvärdering.