Huvudmeny

CAV-kurs

CAV ger årligen en fristående kurs på 7,5 hp som utgår från CAVs seminarieserie med forskare och praktiker som är specialiserade inom ett särskilt temaområde.

CAV-kursen går på kvartsfart under en termin. Då kursen är tänkt som kompetensutveckling för yrkesverksamma är undervisningen förlagd till eftermiddagar och kvällar. Kursen skapar möjligheter för deltagare att utbyta kunskaper och erfarenheter från arbetslivet och erbjuder teoretiska verktyg på konkreta problem.

Hösten 2016

Tyvärr ger vi inte någon egen kurs 2016 men rekommenderar medlemmar att söka till den fristående kursen Hälsa och ledarskap i arbetslivet. Kursen tar upp och belyser olika aspekter på hälsa och ledarskap. Två centrala frågor under kursen är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

Hösten 2015

Kursen tar upp och belyser olika aspekter på hälsa och ledarskap. Två centrala frågor under kursen är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

CAV-kursen är en utveckling av kursen "Hälsa och ledarskap" på 7,5 hp och bygger på CAVs seminarieserie denna höst på temat "Leda friskt". 

Våren 2013

Temat för kursen våren 2013 var Ledarskap och organisationskultur - i ett nationellt och internationellt perspektiv. Kursen var som tidigare knuten till CAVs seminarier. 

Innehåll och förkunskapskrav (extern länk)

Våren 2012

CAV-kursen hade temat 'Flexibilitet i dagens samhälle - dess uttryck och betydelse för samhälle, arbetsmarknad, organisation och individ' (7,5 hp). Denna femte CAV-kurs hade som vanligt så gott som 100%-ig genomströmning.

Möt några tidigare deltagare på CAV-kursen

Utveckling på många plan


Petra Petroff är supportchef på Schenker Privpak AB, CAV-medlem sedan många år. De är flitiga besökare på de föreläsningar och seminarier som erbjuds.

Vad betyder CAV för dig?
– CAV ger mig möjlighet att utvecklas i min yrkesroll och ger mig inspiration i vardagen med engagerade och proffsiga föreläsare från både näringslivet och forskarvärlden – en lyckad kombination. CAV ger företag möjlighet att utvecklas på många plan, dels via CAV-föreläsningar och dels genom de olika nätverk som erbjuds. Själv har jag varit engagerad i två nätverk tidigare: ”hälsonätverket” och Q-nätverket. Att nätverka med andra företag är mycket värdefullt och ger oss möjlighet att se saker från olika perspektiv.  CAV erbjuder ett fantastiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte via både kurser, föreläsningar, studiebesök och diskussioner med övriga medlemmar som finns representerade i både näringsliv, kommun och landsting.

Vad betyder CAV-kursen för dig?
– De specialdesignade CAV-kurser som erbjuds kan jag rekommendera varmt! Jag har läst två av dem: ”Resiliens och långsiktig uthållig livskraft i organisation och region” samt ”Arbetsliv och arbetsmarknad i globaliseringens tidevarv”. Intressanta och aktuella ämnen samt trevliga kurskamrater som bidrog till många spännande diskussioner.

CAV är som friskvård för mig


Julio Garcia Atterström är rektor på en skola inom Borås stad och det var också så han kom i kontakt med CAV.

Vad betyder CAV för dig?
– För mig är CAV ett mycket nydanande och spännande sätt att få regionen Borås att växa hållbart, både på kort- och lång sikt. Att i seminarier och högskolestudier förena arbetsliv och forskning är inte bara djärvt och klokt, det är också nödvändigt för att kunna möta morgondagens globala utmaningar inom industri, vård, utbildning och samhällsplanering.
För mig har kursen och seminarierna varit så inspirerande och nydanande att det hela har känts som riktigt friskvård!

Vad har CAV-kursen gett dig?
– CAV-kursen gav mig möjlighet att sätta mitt eget ledarskap i ett vidare perspektiv, tack vare mötet med arbetsledare från industri, vård och kommunkansliet. Det är inte sällan skolan anses vara isolerad från samhället runt omkring, så även gäller dess ledarskap och skolforskning. CAV-kursen banade för många "breda" ingångar i en vidare diskussion om organisation och ledarskap på den egna enheten och även inom den egna ledningsgruppen

Nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte


Pernilla Bergwall är HR-chef på Södra Älvsborgs sjukhus och även hon kom i kontakt med CAV genom att hennes arbetsgivare är medlem.

Vad betyder CAV för dig?
– Nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, lärande och utbyte mellan olika företag och branscher inom Borås. CAV erbjuder mer verksamhetsanpassade seminarier och kurser.

Varför skulle du rekommendera CAV-kursen till andra?
– När man har arbetat ett antal år så efterfrågar i alla fall jag mer målgruppsfokuserad information/utbildning samt möjlighet att nätverka med andra. Efter CAV-kursen har jag fått flera nya kontakter som bl.a. ha resulterat i studiebesök och möten oss emellan. Kursen i sig innebär även möjlighet till grupparbeten och fördjupning inom olika företag, vilket i sig är ett lärande.

Öppnar upp för kontakter


Bertil Andrén arbetar på Almedahl Kinna AB och kom i kontakt med CAV genom en kollega i ett av nätverken.

Vad är bra med CAV och vad betyder det för dig?
– Genom CAV så får jag och andra i företaget kontakter med högskolan. De ämnen som diskuteras är intressanta och öppnar även för kontakter med andra i andra typer av organisationer. Personligen så gick jag en av CAV-kurserna vilket gav mycket. Vissa av ämnena som tagits upp på seminarierna har jag haft direkt användning av. Jag ser CAV som ett en bra plattform mellan högskolevärlden och andra organisationer/företag.

Nya infallsvinklar och tankestrukturer


Linda Ruergård, HR-specialist på Borås Stad, kom i kontakt med CAV redan under studietiden på OPUS-programmet.

Vad betyder CAV för dig?
– Kontinuerlig kompetensutveckling och att få del av aktuell forskning är viktigt för mig. Seminarier och nätverksträffar kombinerat med kurser som behandlar aktuella ämnen, ger mig nya infallsvinklar och tankestrukturer att nyttja i vardagen. Fler organisationer och företag borde nyttja möjligheten att ansluta sig till CAV, eftersom kunskapsutbytet är mycket berikande!