Huvudmeny
Banner CAV #metoo

CAV-seminarium 15 mars

Hur går arbetslivet vidare efter metoo-uppropen? Högskolan i Borås och Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) bjuder in till ett seminarium där vi tar upp frågan och samtalar om väg framåt.

Föreläsare CAV seminarium 15 mars, 2018

Niclas Svärd, polis inom polisområde Älvsborg, berättar om hur hans arbetsplats konkret kommer att jobba vidare med denna fråga. Han resonerar om de verktyg som används på hans arbetsplats, exempelvis reflektion och diskussion i arbetsgrupper om bemötande, härskartekniker, kränkande särbehandling med mera.

Åsa Dryselius, jurist vid Högskolan i Borås, pratar om arbetsgivarens ansvar utifrån diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS:en).  

Seminariet leds av Lars Sandman, professor i etik och praktisk filosof, som håller i en frågestund tillsammans med föredragshållarna och forskare med kunskap inom genus och makt.


Välkommen till en intressant och relevant eftermiddag på Högskolan i Borås.

Vi bjuder på frukt & kaffe.

Tid: 15 mars kl. 15:00-17:00
Plats:
Högskolan i Borås, sal: M404

Anmäl dig senast den 12 mars.

Vid frågor kontakta:

Eva-Lotta Andersson Lidén, föreståndare Centrum för arbetsliv och vetenskap
E-post: eva-lotta.andersson_liden@hb.se
Mobiltelefon: 0733-959501


Anmälan till seminariet 15 mars, 2018

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Centrumbildningen CAV har tillgång till. I syfte att veta hur många som kommer för att kunna boka lokal och ev förtäring. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.