Huvudmeny

22 november: ”Hälsa och balans i arbetslivet”

Den 22 november handlar CAV:s seminarium om hälsa i arbetslivet. Hur främjas god hälsa? Hur satsar man långsiktigt på sina medarbetare? Hur viktigt är fysisk aktivitet för en välmående arbetsplats? En representant från näringslivet och en från akademin problematiserar frågorna.

Åsa LindqvistÅsa Lindqvist, Parker Service Center Manager på Parker Hanifin om sin medverkan:

”Jag kommer prata om hur man får till en långsiktig satsning kring hälsa som företag och alla delar det innefattar. Exempelvis rör det sig om fysisk aktivitet kontra återhämtning och om hur företag kan ha en bra dialog som fångar och inspirerar så många som möjligt. På det stora hela hoppas jag att deltagarna får med sig hur man kan främja god hälsa på en arbetsplats och hur man kan jobba för att satsa på personalen.”

Ann BremanderAnn Bremander, professor i biomedicin vid Högskolan i Halmstad, om sin medverkan:

”Min forskning har fokus på fysisk aktivitet, och dess relation till hälsa, som en viktig del i ett sunt arbetsliv och liv. Jag kommer lyfta både vikten av träning och faran med stillasittande för hälsan generellt. Något som kan påverka båda dessa saker är hur vår fysiska arbetsmiljö och -plats ser ut. En annan viktig fråga är hur man hittar den personliga motivationen till fysisk aktivitet.”

Medverkar gör även högskolans HR-chef Birgitta Alfraeus som leder frågestunden.

Vi bjuder på frukt & kaffe.

Tid: 22 november kl. 15:00-17:00
Plats:
M404, Högskolan i Borås

Anmäl dig här