Huvudmeny

Tidigare seminarier

Våren 2016

2016-10-06 Vad kan man ha innovationer till?

2016-05-11 Att leda i team, ett framgångskoncept från idrottsvärlden 

2016-04-13 Hur bemöter vi vardagsrasism på jobbet?

2016-02-25 Generationsskifte i nätverkssamhället - Vart är arbetslivet på väg?

Hösten 2015

2015-12-07 Hälsohets – hur påverkar det arbetslivet?

2015-10-21 Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete.

2015-09-17 Ledarskap och organisering för hållbar hälsa och arbetsengagemang

Våren 2015

2015-05-19 Du vill, du kan, du misslyckas - Vad gör du när du chefar?

2015-04-21 Framtidens arbetsplats - aktivitetsbaserade kontor

2015-02-24 Vid ledning av värderingsstyrda organisationer krävs tydlighet

Hösten 2014

2014-12-14 Ledning och styrning för välmående och utveckling - Hur gör man?

2014-10-16: Globala styrningsmodeller i en lokal kontext.

2014-09-29 Moderna ledningsstrategier och dess konsekvenser – Men vad händer om styrningen går överstyr?

Våren 2014

2014-05-22 Framtidens arbetsliv - vad krävs för att vara en attraktiv arbetsplats?

2014-04-03 Senior kompetens - en omistlig resurs?

2014-02-25 Ungdomar och arbetsmarknad - En fråga om ömsesidig attraktion? 

Hösten 2013

2013-12-04: CAV:s jubileumskonferens. Sociala medier i arbetslivet - trender och visioner 

2013-10-31: Lean och ledarskap – hur leda och organisera för att hantera dilemmat standardisering vs kreativitet? 

2013-09-24: Medarbetarskap – ledarskap. Hur leda i ett medarbetarskapsperspektiv? 

Våren 2013

2013-05-23: Teknologi skapar förutsättningar för det virtuella ledarskapet

2013-04-09: Inspirerande men komplext att leda mångkulturella organisationer


2013-02-28: Inte enkelt när två företagskulturer ska bli en

Hösten 2012

Våren 2012

Hösten 2011

Våren 2011

Hösten 2010