Huvudmeny

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing


Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Bild på Sara Hjelm Lidholm, forskare vid SIIR, när hon intervjuar en kvinna i en butik

Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) logotype

SIIR involverar forskare och forskargrupper från ett flertal forskningsområden vid Högskolan i Borås som data science, marknadsföring, textilt management samt IT & service management där den gemensamma nämnaren för forskarna är intresset för handelsfältet. Handelsforskningen bidrar till att skapa kreativa möten i brytpunkten mellan forskning, näringsliv och samhälle och utvecklar ny kunskap med relevans för samhällsutvecklingen. Forskarna använder sig av beprövade forskningsmetoder och bidrar till att näringen utvecklas. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och uppdragsforskning, men omfattar även kunskapsspridning i olika former.

SIIR är en av högskolans forskningssatsningar i form av en centrumbildning och har ett nära samarbete med näringslivet. Se mer information om vår samverkan under fliken Samverkan.

SIIR:s forskningsinriktning Digital handel

Digital handel är den forskning som kombinerar kompetensområden från SIIR:s båda huvudområden, Handel och IT.

Områden

Avslutade forskningsprojekt

Externa forskare

  • Christine Lundberg, University of Surrey, UK
  • James Reardon, University of Northern Colorado, USA

Samarbeten

SIIR har byggt upp en struktur för samarbeten med näringslivet. Inom ramen för dessa samarbeten bedrivs olika forskningsprojekt på både kortare och längre sikt. Vi utgår från de problemställningar som företagen har och diskuterar oss fram till hur vi lägger upp respektive projekt. Företag som vi jobbar med är bl a Comfort, Ellos Group, Gina Tricot, Hemtex, Svenska Fönster och Vinga of Sweden.

Utöver dessa projekt ansöker vi kontinuerligt om forskningsmedel från olika finansiärer.

2016 deltog SIIR för första gången i Almedalsveckan och genomförde tre seminarier i samarbete med Svensk Handel.