Huvudmeny

Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Beskrivning

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska patientnära problemområden. Alla tänkbara aspekter på människors hälsa kan komma ifråga