Huvudmeny

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Beskrivning

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.