Huvudmeny

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Beskrivning

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Høyskolen har omlag 9500 studenter og rundt 850 ansatte. Vi har fire studiesteder (Drammen, Vestfold, Kongsberg og Ringerike).