Huvudmeny

Landstinget i Kalmar län

Beskrivning

Landstinget har visionen att vara hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv.

I Landstingets vision står det att: "Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet."

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med närmare 6 000 medarbetare. Över 70 procent arbetar inom olika vårdyrken men det finns också yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, köks- och städpersonal, lärare och adminstrativ personal.