Huvudmeny

Värmeforsk

Beskrivning

Forskningsverksamheten inom Värmeforsk är sedan den 1 januari 2015 överlåten till det nybildade forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk tillsammans med forskningsverksamheterna i tidigare SGC och Elforsk och forskningsprogrammet Fjärrsyn. Energiforsk verkar för att initiera och bedriva forskning för gemensam utveckling inom energiområdet.