Huvudmeny

Västmanlands Kommuner och Landsting

Beskrivning

VKL arbetar på uppdrag av medlemmarna – kommunerna och landstinget i Västmanlands län. På VKL:s kansli arbetar utvecklingsstrateger inom vård och omsorg, utbildning och kompetensförsörjning, besöksnäring och regional utveckling.