Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Molla Tadesse Abate

Molla Tadesse Abate

Doktorand, EU

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354167

E-post: molla.tadesse_abate@hb.se

Rumsnummer: S441

Signatur: MOTA

Jag tog min kandidat- och magisterexamen i textilteknologi från Ethiopian Institute of Textile and Fashion Technology (EiTEX), Bar Dar University, Etiopien. Mitt forskningsområde fokuserar på textil funktion, Smarta textilier, 3D-stickade tyger och tekniska textilier. Just nu är jag forskarstudent inom Erasmus Mundus programmet SMDTex (Sustainable Management and Design for Textiles) och arbetar med projektet “Supercritical CO2 technology in resource effective textile production of functional textiles”, sedan september 2016.

Områden

Huvudhandledare