Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Swarnima Agnihotri

Swarnima Agnihotri

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Mobilnummer: 033-4354000

E-post: swarnima.agnihotri@hb.se

Rumsnummer: D806

Signatur: SWAG

Jag forskar inom området Resursåtervinning där jag fokuserar på effektiv produktion av biogas genom samrötning och även förbehandling av lignocellulosa så att de fortsatt kan användas i ett bioraffinaderi. Lignocellulosa avser att plantera torrsubstans (biomassa) och är sammansatt av kolhydratpolymerer (cellulosa, hemicellulosa), och en aromatisk polymer (lignin).

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess arbetade jag som postdoc vid Norwegian University of Science and Technology Trondheim. Jag har också studerat Industrial Microbiology and Paper Technology vid Indian Institute of Technology Roorkee, India.

För närvarande deltar jag i två forskningsprojekt, ett av dem är finansierat av Energimyndigheten.

Områden