Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Tarun Kumar Agrawal

Tarun Kumar Agrawal

Doktorand, EU

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354092

E-post: tarun_kumar.agrawal@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: taag

Jag är doktorand inom textilt management vid SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles) som är ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus om hållbart management och textildesign. 

Min forskning fokuserar på implementation av spårbarhet i den textila försörjningskedjan. Innan jag började i Borås genomförde jag mina masterstudier inom "Industrial system engineering with specialization in Materials and Textile processes" på Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) i Frankrike.

Mina forskningsintressen involverar styrning av försöjningskedjor samt signal- och dataprocesser.

Områden