Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Sara Ahlryd

Sara Ahlryd

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: sara.ahlryd@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: SAAD

Områden

Huvudhandledare

  • Joacim Hansson