Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Julie Allan

Julie Allan

Gästprofessor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

E-post: julie.allan@hb.se

Signatur: ULE

Gästprofessor på 10%. Depute Head of Department in the Stirling Institute of Education, Stirling, Skottland.

Senaste publikationer

Allan, J, and Harwood, V (2013) Medicus interruptus in the behaviour of children in disadvantaged contexts in Scotland. International Journal of Sociology of Education. DOI: 10.1080/01425692.2013.776933

Biesta, G, Allan, J and Edwards, R (2013) (Eds) Making a difference in theory: The theory question in education and the education question in theory. London: Routledge.

Allan J and Catts R (2012) (eds) Social capital, children and young people: Implications for practice, policy and research. Bristol: Policy Press.

Allan, J (2012) Introduction in Persson, B and Persson, E Inkludering och måluppfyllelse: all nå framgång med alla elever (Inclusion and achievement: The success of all students). Stockholm: Liber.

Områden