Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Lars-Erik Åmand

Lars-Erik Åmand

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354416

E-post: lars-erik.amand@hb.se

Rumsnummer: D613

Signatur: laam

Jag arbetar som docent i ämnet energiteknik. Forskningsområdet jag medverkar i är resursåtervinning med fokus på förbränning av fasta bränslen som biobränslen och avfall på ett energieffektivt sätt som ett led i en hållbar utveckling av samhället vi lever i.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1 mars 2017. Är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg inom energi- och kemiteknik.

Medverkar i ett forskningsprojekt inom något som heter "peak" fosfor som gäller hur avloppsslam kan samförbrännas med biobränslen samtidigt som fosforn i askan efter förbränning kan nyttiggöras som en resurs för antingen matproduktion eller energiproduktion i form av tex energigrödor. Min undervisning berör framförallt energiteknik med fokus på energiteknik i byggnader.

Forskargrupper