Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Niklas Andersson

Niklas Andersson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: niklas.andersson@hb.se

Signatur: NIS

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön på utbildningsvårdsavdelning inom psykiatrisk vård.

Avhandlingstitel

När vårdande och lärande sammanfaller - Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möte på en utbildningsvårdadvdelning inom psykiatrisk vård

Områden