Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Andersson, Niklas

Andersson, Niklas

Signatur: NIS

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön på utbildningsvårdsavdelning inom psykiatrisk vård.

Avhandlingstitel

När vårdande och lärande sammanfaller - Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möte på en utbildningsvårdadvdelning inom psykiatrisk vård

Områden