Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Agnes Andersson Wänström

Agnes Andersson Wänström

Universitetsadjunkt

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354647

Mobilnummer: 0701-887899

E-post: agnes.andersson_wanstrom@hb.se

Rumsnummer: C810

Signatur: AGO

Jag arbetar med forskning inom logistik och lean i sjukvården med fokus på detaljplanering.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess arbetade jag som logistikutvecklare i fordonsindustrin samt transportbranschen. Jag har min grundutbildning från Chalmers, där jag läste till civilingenjör i maskinteknik, inriktning industriell logistik.

För närvarande är jag verksam i ett samarbetsprojekt mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och Högskolan i Borås.

Centrumbildningar