Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ulf Andersson

Ulf Andersson

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354129

E-post: ulf.andersson@hb.se

Rumsnummer: E501

Signatur: ulan

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och började hösten 2017. Området för mitt doktorandprojektet är bedömning och beslutsfattande inom ambulanssjukvården.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. Jag har arbetat inom många olika discipliner tidigare med både barn och vuxna i den hospitala sjukvården men även inom rehab, försvarsmakten och ambulanssjukvård.

Områden