Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Richard Baldwin

Richard Baldwin

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354101

E-post: richard.baldwin@hb.se

Rumsnummer: B622

Signatur: RBA

Områden