Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Veronika Batori

Veronika Batori

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4355903

Mobilnummer: 0764-127520

E-post: veronika.batori@hb.se

Rumsnummer: D628

Signatur: VEBA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess utbildade jag mig vid University of West Hungary, Sopron, Hungary.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Produktion av antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall med hjälp av svamp” som är finansierat av ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Områden

Huvudhandledare