Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Pedro Brancoli

Pedro Brancoli

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354577

E-post: pedro.brancoli@hb.se

Rumsnummer: E807

Signatur: pelu

Jag är doktorand vid Swedish Centre for Resource Recovery på Högskolan i Borås. Jag arbetar inom området resursåtervinning, särskilt inom avfallshantering och användning av resurser i rester från butiker och industrier.

Mina forskarstudier fokuserar på samhälleliga aspekter av resursåtervinning och förvaltning i samhället, såsom materialflödesanalyser av matavfall, med fokus på matbutiker och bagerier. Jag studerar även bedömningar av avfallssystem, avfalls- och energitekniker samt biobränslen.

Läs om Pedro Brancolis studie om matavfall från butiker i EU-kommissionens nyhetsbrev Science for Environment Policy. (Pdf)

Områden

Huvudhandledare