Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Maria Claesson

Maria Claesson

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354704

E-post: maria.claesson@hb.se

Rumsnummer: E522C

Signatur: mrcl

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet ”Människan i vården” med fokus på äldreforskning och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Jag är grundutbildad sjuksköterska sedan drygt 20 år med specialistutbildning inom anestesisjukvård och distrikt.

Vårt forskningsprojekt har titeln; "Sjuksköterskans patientnära ledarskap i kommunens äldreomsorg". 

Avhandlingstitel

Sjuksköterskans patientnära ledarskap i kommunens äldreomsorg

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare