Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Marita Cronqvist

Marita Cronqvist

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354269

E-post: marita.cronqvist@hb.se

Rumsnummer: B528

Signatur: MCR

Jag är filosofie doktor i ämnet pedagogiskt arbete. Min avhandling har fokus på yrkesetik inom lärarutbildningen. Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess var jag gymnasielärare i svenska och religion. 

Jag disputerade den 12 juni 2015.

Avhandlingstitel

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Områden