Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Claes Ekenstam

Claes Ekenstam

Docent

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354763

Mobilnummer: 0703-165981

E-post: claes.ekenstam@hb.se

Rumsnummer: D746

Signatur: CLEK

Avhandlingstitel

Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1750–1950 (Hedemora, 1993)

Områden