Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Engwall, Marie

Engwall, Marie

Signatur: MAEN

Jag arbetar som universitetsadjunkt inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på vårdmiljö inom intensivvård. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011 som doktorand och sedan 2017 som universitetsadjunkt.

Innan dess arbetade jag som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård samt inom anestesisjukvård.

I mars 2017 disputerar jag med avhandlingen "En vårdande ljusmiljö inom intensivvård". I avhandlingen ingår fyra delstudier där en cyklisk ljusmiljö inom intensivvård utvärderas. 

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.