Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Marie Fahlén

Marie Fahlén

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354423

Mobilnummer: 0702-151561

E-post: marie.fahlen@hb.se

Rumsnummer: B517

Signatur: MAFA

FD i religionsvetenskap; FM i konst- och bildvetenskap.

Forskningsintresset berör religion och visuella kulturer med fokus på samtiden. Detta behandlades i antologin Bildens kraft. Religion och samtida utmaningar (2014) för vilken Fahlén är redaktör. Inriktningen mot bilder och visuella kulturer omfattar också ett intresse för bildtolkning och visuell läskunnighet (visual literacy) i en nordisk skolkontext.

Undervisningsmodul i Läslyftet (Skolverket): "Bild och text. Serier och visuellt berättande".

Fahlén är medlem av det internationella nätverket CMRC (Conferences för Media, Culture and Religion).

Ett annat forskningsintresse är frågor om religionsundervisning i en nordisk kontext, vilket behandlades i ett bidrag till antologin Barns livsvillkor (2013). 

Avhandlingstitel

Disputerade 2010 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Jesusbilden i samtiden. Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder.

Områden