Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anne Flodén

Anne Flodén

Universitetslektor, adjungerad

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354758

E-post: anne.floden@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: anfl

Områden

Forskargrupper