Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Rita Foss Lindblad

Rita Foss Lindblad

Docent

Professor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354520

E-post: rita.foss_lindblad@hb.se

Rumsnummer: B610

Signatur: RIFO

Tidigare forskningsprojekt

2001 – 2004. Utvärdering som ett led i skolans utveckling; Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, Forskningsledare/Projektansvar.

2003. Normalitet och avvikelse vid formandet av den svenska studerandepopulationen: klassifikationssystem i förvandling. Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, Projektansvar/Planeringsbidrag.

2004 – 2008. Professional knowledge in education and health, PROFKNOW; finansierat av EU och Vetenskapsrådet. Medverkande forskare. Projektledare: professor Sverker Lindblad.

2006. Expansion och kontraktion. Högskolesystem i omvandling; Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, 2006. Projektansvar/Planeringsbidrag.

Tidigare publikationer

Länk till tidigare publikationer

Områden