Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Isabell Fridh

Isabell Fridh

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354590

E-post: isabell.fridh@hb.se

Rumsnummer: E717

Signatur: ISFR

Jag arbetar som docent och lektor inom forskningsområdet akut och prehospitalt vårdande  med fokus på intensivvård.

Jag började arbeta vid Högskolan i Borås hösten 2012 som postdok och har nu en anställning som docent och lektor. Innan dess arbetade jag vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt varav två erhållit finansiering  av Vetenskapsrådet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om vårdmiljö och vård i livets slutskede inom högteknologiska miljöer.

Avhandlingstitel

Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård

Områden

Handleder doktorander

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.