Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ann-Cathrine From

Ann-Cathrine From

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: ann-cathrine.from@hb.se

Signatur: acfr

Områden