Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Patrick Gabrielsson

Patrick Gabrielsson

Universitetsadjunkt

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354132

E-post: patrick.gabrielsson@hb.se

Rumsnummer: L436

Signatur: PAGA

Områden